Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: december 2023

Zorg voor jezelf – coaching hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik een Privacy Verklaring ontwikkeld waarin staat hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

AVG

Door zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan houd ik mij aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht en geboortedatum
  • Adres en telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankgegevens

Toestemming

Ik vraag uw toestemming om deze persoonsgegevens voor de verwerking van onze administratie te gebruiken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Zonder jouw toestemming worden jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ik maak geen gebruik van een externe partij om de administratie te verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Alle gegevens die zijn genoteerd tijdens de intake worden gedurende de looptijd bewaard. Deze gegevens/aantekeningen worden niet in een computersysteem verwerkt. Je heeft altijd recht op inzage of verwijdering van deze gegevens. Na de looptijd wordt de verkregen informatie/aantekeningen betreffende deze intake vernietigd.

Cookies

Ik gebruik functionele cookies voor technische functionaliteit van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeven wij geen toestemming aan jou te vragen.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Verzoek verwijdering

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens aan mij kenbaar maken.

Passende maatregelen

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen ik je hierover contact met mij op te nemen. Wanneer wij er samen niet uit komen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Zorg voor Jezelf-coaching (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer je onze website zorgvoorjezelf-coaching.nl bezoekt of wanneer je op een andere manier gebruikmaakt van onze diensten.

Voor vragen over deze privacyverklaring of om je privacyvoorkeuren bij te werken, kun je contact met ons opnemen via info@zorgvoorjezelf-coaching.nl.